Tørrpakking

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Tørrpakking

I 2013 begynte arbeidet med å samdistribuere sjømat med frukt og grønt. Ved å samdistribuere leverer vi mer miljøvennlig og effektivt. Løsningen ble å bytte ut isoporkasser med våttis til miljøvennlige papp og tørris.

Denne måten å levere sjømat på var ny og ble godt mottatt av våre kunder. Ingen is og ingen avrenning fra kassen betyr at den kan settes direkte på kjølen uten ompakking før bruk. Da våtisen ble byttet ut med tørris ble også transportvekten på våre biler redusert som var et av flere miljøtiltak. Et annet tiltak og fordel med denne emballasjen er at avfallshåndteringen er enklere da pappen går til gjenbruk i motsetning til isopor som er et miljøproblem. Samtidig er papp mer håndterbart for deg som kunde og kan kastes direkte i papiravfallet.

Kort fortalt:

  • Vi er unike på tørrpakket fersk sjømat.
  • Bruk av papp reduserer avfallet betydelig.
  • Miljøvennlig og bærekraftig verdikjede.
  • Tørris har unike kjøleegenskaper.
  • Samdistribusjon med frukt og grønt.
  • Redusert transportvekt ved ingen bruk av våttis.