Vareinformasjon

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Vareinformasjon

UTFORDRENDE LEVERINGSSITUASJON PÅ BANAN

Grunnet forsinket leveranse inn til Norge, har vi dessverre ikke nok ferdigmodnet banan til å dekke etterspørselen. 

Leveringsutfordringene vil kunne vedvare til ut i uke 18