Varsel om trafikale utfordringer

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Varsel om trafikale utfordringer

Arbeid langs E39 Flekkefjord kan medføre midlertidige endringer i bestillingsfristene dine.

Statens Vegvesen skal sikre fjellskjæring langs E39 i Flekkefjord. Dette arbeidet er allerede igangsatt og er estimert å vare frem til 1. desember 2022.

Som følge av dette er det iverksatt kolonnekjøring med 2 timers intervaller som potensielt kan føre til forsinkelser på inngående varestrøm til BAMA Storkjøkken AS Avd. Stavanger.

Dette kan medføre at vi må be om en time kortere bestillingsfrist i denne perioden, dersom vi ser at vi ikke klarer å overholde forventet leveringsgrad og komplette leveranser av både lokale varer og Torget-varer.

Dersom vi ser at vi må iverksette endring i bestillingsfristene i denne perioden, vil vi informerer om dette i så god tid som det er praktisk mulig. Vi ber om forståelse for denne situasjonen og at vi unngår å måtte iverksette dette tiltaket i tiden som kommer.

Ta kontakt med kundeservice om du har spørsmål.