Ansvarlig forbruk og produksjon

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.


I samarbeid med våre norske produsenter skal vi bidra til økt kunnskap om, og tilgang til, kortreist mat. Gjennom Kutt Matsvinn2020 går vi foran og hjelper våre kunder med å redusere matsvinn, slik at det globale målet om halvering av matsvinn innen 2030 nås. Vi skal også være en foregangsbedrift innen emballering og sørge for at våre produkter leveres med emballasje som kan materialgjenvinnes. Vi skal også sørge for at nyttig og relevant kunnskap kommer ut i hele verdikjeden. I driftsavdelingene våre skal matsvinn reduseres med 50 prosent innen 2030.

"Kunnskap er gull. Nå vet vi mer om produktene vi tilbyr, vi setter sammen et sunnere/ferskere tilbud og vi sparer penger." - Håvard Ravn Larsen, Fagsjef BAMA Storkjøkken