Breiflabb på Matkontrollen

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Breiflabb på Matkontrollen

En fisk fra New Zealand beskrives som «Breiflabb NZ» av BAMA Storkjøkken og resten av bransjen. Matkontrollen tar opp dette i programmet 3. oktober, og vi ønsker her å gi litt informasjon om hva som har skjedd.


I bestillingsportalen vår har det vært mulig å kjøpe «New Zealandsk Stargazer», beskrevet som blant annet «Breiflabb NZ». Som art er det ikke en breiflabb, men en breiflabb-liknende fisk. New Zealandsk Stargazer har ikke et norsk navn, og det latinske navnet er lite brukt og vanskelig å forstå. Imidlertid kalles både New Zealandsk Stargazer og Atlantisk breiflabb «monkfish» på engelsk. På norsk har bransjen derfor kalt fisken «Breiflabb fra New Zealand» for en best mulig beskrivelse.

Vi ser i ettertid at beskrivelsen kan føre til misforståelser rundt hva produktet er. Intensjonen vår har ikke vært å feilinformere eller forvirre noen. Produktene våre skal være godt merket og beskrevet, og være det vi sier at de er.

Om pris

Norsk breiflabb er rødmerket av WWF. Derfor fiskes det lite av den, noe som gjør den dyr. Samtidig er breiflabb-retter populære, og vi har ønsket å møte restaurantenes etterspørsel, samtidig som vi bidrar til at arten har en fremtid i Norge.

Fisken vi til nå har kalt NZ breiflabb er en god matfisk som ikke er utrydningstruet, og den har vært solgt langt billigere enn norsk breiflabb.

I etterkant av at denne saken dukket opp har vi gjort følgende:

  • Gått igjennom beskrivelsene på alle sjømatproduktene våre
  • Stoppet salget av fisken inntil den får et norsk navn, eller vi finner et annet navn som både er riktig, og enkelt å forstå.