Først ute med fritak fra krav om innfrysning

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Først ute med fritak fra krav om innfrysning

Vi er stolte over å kunne meddele at vår samarbeidspartner på kveite, Sterling White Halibut, er fritatt fra krav om innfrysning av oppdrettskveite.


Dette gjør Sterling historiske, da de er først ute i Norge til å få en slik dispensasjon. I sakens bakgrunn hentet fra svaret på søknaden skrives det:

"Det er et generelt krav i animaliehygieneforskriften at fiskevarer som skal spises rå må ha vært fryst, dersom parasitter i produktet kan utgjøre en helsefare. Fritak fra kravet om frysing kan gis under visse forutsetninger. Det er per i dag gitt fritak fra kravet om frysing for oppdrettslaks- og ørret. Mattilsynet kan gi fritak for andre oppdrettede arter dersom det kan legges frem tilstrekkelig dokumentasjon på fravær av levedyktige parasitter.

For at Mattilsynet skal kunne gi et slikt fritak, forutsettes det at:

  • Fisken er oppdrettet på tørt fôr gjennom hele livssyklusen,
  • Driftsansvarlig kontinuerlig vurderer og har rutiner som sikrer at produksjonsforholdene ved anlegget gjør at parasitter ikke er en fare for mattryggheten,
  • Driftsansvarlig straks melder fra til Mattilsynet om endringer i produksjonsforholdene som har betydning for kontrollen med fravær av parasitter.

Vi gratulerer Sterling White Halibut, og ser frem til videre samarbeid. 

Ønsker du å bestille Sterling kveite? Besøk vår netthandel i dag. 

Netthandel