Gytesesongen starter nå

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Gytesesongen starter nå

Vi ser allerede nå tegn til at gytesesongen er i ferd med å begynne. Vi ønsker derfor å informere dere om hva dette vil si for blåskjellene dere får fra oss.

Blåskjell har en gyteperiode fra mars til oktober, men gyter mest i april – juli. Vi ser nå tegn til at gytesesongen er i ferd med å begynne. Vi ønsker derfor å informere om hva det vil si for blåskjellene dere får fra oss.

Når blåskjellen gyter slipper ett skjell 5 – 10 millioner egg, og vi får en kjedereaksjon hvor skjellene starter gyteprosessen. Den gode blåskjellsmaken er den samme selv om det er gytetid, men gytingen kan medføre at at blåskjellene åpner seg lettere og slipper ut en fløtefarget/lys brun veske som gir en søtlig lukt. Dette vil også medføre at matprosenten synker noe, skjellene vil bli litt glatte å ta på, kan oppleves som slappe og gaper gjerne i denne perioden.

For å forebygge luktproblemer er det lurt å være nøye med ising/kjøling, samt å skylle bort den fløtefargete vesken. Før tilberedning bør man kontrollere blåskjellene og skylle ekstra godt.

Ut fra daglig overvåkning i våre fabrikker, vurderes det fortløpende om det er behov for å redusere holdbarheten ut fra hvilket stadium blåskjellene er i gyteprosessen. Typisk vil være at blåskjell pakket i nett reduseres til 10 dager holdbarhet og MAP til 8 dager.

For å redusere risikoen for å pakke skjell som er i gyteperidoen, har vi god geografisk spredning på våre produksjonslokaliteter. Når vi oppdager gyting vil vi derfor skifte høsteområdet, og dermed unngå lange perioder med gyteklare skjell.

Vi må presisere at blåskjellene stort sett smaker like godt under gytetida og vi håper at gyteproblematikken blir mest mulig smertefri. Vi beklager de ulempene dette medfører og håper på godt blåskjellsalg framover.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål til dette temaet.