Innovasjon og infrastruktur

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.


Basert på forskning og innovasjon utvikler vi løsninger som gjør oss i stand til å levere mer ferskforedle og enda
sunnere versjoner av våre produkter. Vi har også utviklet kunnskapstiltakene Kort&Godt og sesongkalenderen. Begge er tiltak som gir våre kunder og samarbeidspartnere økt kunnskap om produktene våre; hvor de kommer fra, hvordan de benyttes best mulig, når de er på sitt beste m.m. Vi kan i løpet av fire timer spore produkter tilbake til leverandør og opprinnelse, uavhengig av hvor i verden et produkt kommer fra. I tillegg ligger vi langt fremme på tørrpakking av sjømat og dermed reduksjon av isoporpakking.

"For oss som nasjonal aktør er lokalmat og produkter produsert i Norge av gode og seriøse norske produsenter viktig. Ved å satse på lokalmat ønsker vi ikke bare å bli litt grønnere og mer kortreiste, men å få enda bedre råvarer å by på. Å handle lokalt er en måte å tenke globalt. Jo mer produksjon av høy kvalitet som foregår på hjemmebane, desto bedre er det."- Oddvar Strand, Innkjøpsansvarlig Norrein Gruppen