Kan Koronavirus smitte via mat og drikke?

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Kan Koronavirus smitte via mat og drikke?

Det er ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. På generelt grunnlag anbefaler vi å skylle frukt og grønnsaker før man spiser og å følge retningslinjene for god håndhygiene.

 

BAMA følger situasjonen tett, og vi forholder oss til rådene fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Det er så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.

På FHI sine hjemmesider står videre beskrevet at sykdommen (Covid- 19) smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveien hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  •  Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon eller lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Det er fortsatt ukjent hvor lenge SARS -CoV-2 kan overleve på ulike overflater, men basert på studier av andre typer koronavirus (SARS, MERS) er det anslått fra få timer opp til 9 dager [1].

Verdensomspennende tiltak for å hindre smitte handler om generelle hygieneråd, om å forhindre kontakt mellom syke og friske mennesker og å unngå store forsamlinger.

Uemballert frukt og grønnsaker

BAMA selger ulike varianter av uemballert frukt og grønt. Produktene har ulike bruksmønster, noe varmebehandles før bruk, noe må skrelles før bruk og noe er spiseklart med skall i rå tilstand.

Iht Veileder fra Mattilsynet, Trygg mat – Servering av frukt, bær og grønnsaker, skal frukt, bær og grønnsaker skylles godt før bruk. Selv om frukten, bærene og grønnsakene ser rene og pene ut, kan det være sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter på overflaten. Alle frukter, bær og grønnsaker bør derfor skylles godt før de skal spises. Dette gjelder også frukter med skall, selv om skallet ikke skal spises [2].

Smittespredning fra uemballert frukt og grønt

Uemballert frukt og grønt kan være indirekte smittekilder på to måter:

  • Ved at viruset har blitt overført fra hender til produkt under høsting/plukking
  • Ved at viruset har blitt overført til produkt gjennom nys/host

Smittespredning fra uemballert frukt og grønnsaker vil eventuelt skje dersom en person med virus på hendene har tatt på frukten eller grønnsaken. Det kan også skje smittespredning via nys/host på produkt. De generelle rådene fra myndigheter er at frukt og grønnsaker skal skylles før bruk slik at man reduserer faren for smitte av sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Smittespredning som beskrevet over er potensielle smittekilder året rundt også for andre virus og bakterier.

Smittespredning fra emballasje

Enkelte undersøkelser viser at viruset overlever fra 1 til 3 døgn på emballasjematerialer som papp og plast [3]. Produkter som importeres fra for eksempel Spania og Italia bruker 5 dager fra de pakkes til de ankommer BAMAs hovedlager i Oslo. Deretter tilkommer det distribusjonstid ut til avdelinger og til slutt til kundene våre. Tatt i betraktning den lange tiden produktene er i transport, er det lite sannsynlig at emballasje vil kunne spre smitte.

Anbefaling

Det er fortsatt ukjent hvor lenge SARS-CoV-2 kan overleve på ulike overflater, men basert på studier av andre typer koronavirus, er det anslått fra få timer opp til 9 dager [1].

Verdensomspennende tiltak for å hindre smitte handler om generelle hygieneråd, om å forhindre kontakt mellom syke og friske mennesker og å unngå store forsamlinger. For SARS CoV-2 er det hittil ikke kjent at mat er en kilde til smitte.

Myndighetsråd om at frukt og grønnsaker bør skylles før de spises bør fortsatt følges.

 

Referanser

 [1] G.Kampf et al, Review Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, Journal of Hospital Infection 104(2020) 246-251

[2] Mattilsynet.no

[3] Forskning.no