Liv under vann

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.


Vi skal drive utviklingen av bærekraftig sjømat fra fangst til tallerken. Vi skal sette krav, oppmuntre våre kunder og partnere, og hente kunnskap hos de beste for å drive en bærekraftig utvikling av forretningsområdet. Vår ambisjon er å kunne gi en kundegaranti for at våre produkter er fisket, fanget eller oppdrettet på en slik måte at havets naturlige tilstand ivaretas i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Innen sjømat skal vi være en pådriver for bærekraftig fangst og selv drive utviklingen av bærekraftig foredling. Vi er allerede nære å nå et nullprosentmål på rødmerkede produkter. Innen 2018 er målet 0 prosent rødmerkede produkter hele vårt sortiment.

"Vi redder ikke verden alene. Vi må ha foregangseksemplene i industrien som er villige til å lytte, gjøre sitt beste og være en pådriver for de bærekraftige valgene." - Nina Jensen, WWF