Samkjøp av sjømat, frukt og grønt

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Samkjøp av sjømat, frukt og grønt

Gjennom Køltzow kan BAMA Storkjøkken tilby et fullsortiment innen sjømat og vilt. Dette gir fordeler både ved bestilling, på kjøkkenet og for miljøet.

 
Én leverandør betyr også én felles faktura og færre å forholde seg til. Ikke bare kan det med én leverandør oppleves som enklere og mer kostnadseffektivt å bestille varer. Med tørrpakking av sjømat som gjør det mulig med felles transport, har dette også helt klart en positiv innvirkning på miljøet. 

Tørrpakket sjømat

På grunn av måten vi pakker sjømaten på, kan vi trygt levere sjømaten på samme bil som grønnsakene. I 2013 begynte BAMA Storkjøkken arbeidet med å samdistribuere sjømat med frukt og grønt. Dette gjorde vi ved å bytte ut isoporkasser med våt-is til miljøvennlige pappesker med tørris. Dette har mange fordeler både for miljøet og for deg som kunde i din daglige drift.

Økt kontroll ved bestilling og levering

Med én leverandør trenger du ved bestilling å forholde deg til kun en nettportal, noe som gir økt kontroll over bestillingen. I tillegg gir én felles faktura større økonomisk kontroll. Ved selve leveringen har du også kun én å forholde deg til, noe som med stor sannsynlighet vil oppleves som tidsbesparende. 

Spart tid på kjøkkenet

Ingen is og ingen avrenning fra kassen betyr at den kan settes direkte på kjølen uten ompakking før bruk. Det er også mye tid å spare på renhold og ompakking når sjømaten pakkes på denne måten. Ingen is trenger å fjernes, og kassene er enklere og lettere å løfte. Kassene er redusert fra 26 kg til 2x7 kg. De tar dermed mindre plass på kjøkkenet, og avfallsmengden reduseres betraktelig. 

Miljø og bærekraft

Ved å samdistribuere sjømat med frukt og grønt leverer vi mer miljøvennlig og effektivt. Én bil er naturlig nok mer miljøvennlig enn to, og tørrpakkingen har også redusert transportvekten på bilene betraktelig. Videre blir selve avfallshåndteringen enklere og mer miljøvennlig, ettersom pappen går til gjenbruk, i motsetning til isopor som er et stort miljøproblem.

Samdistribusjon kort fortalt:

  • Redusert bestillingstid
  • Én leverandør å forholde seg til og én leveranse
  • Miljøvennlig og bærekraftig verdikjede
  • Sparer tid og plass på kjøkkenet
  • Redusert transportvekt
  • Resirkulerbart avfall
  • Enklere og lettere kasser å håndtere
  • Spart plass på kjøkkenet og alt på en felles kjøl

Vi har tatt en prat med noen av våre kunder, Frode Veie på Rorbua og Arnstein Løkken og Ole Kristian Graven på Quality Airport Hotel Gardermoen, for å få et innblikk i hvordan de opplever samdistribusjonen av sjømat, vilt og grønt. Klikk på bildene under for å lese mer.