Vi må alle tenke bærekraftig!

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Vi må alle tenke bærekraftig!

Bærekraftighet er enkelt sagt å benytte naturens ressurser på en slik måte at våre etterkommere kan dra nytte av naturen i fremtiden.

Som stor aktør innen frukt og grønt, samt sjømat og vilt har BAMA Storkjøkken et samfunnsansvar når det kommer til det å tenke bærekraftig og miljøvern. Vi har blant annet iverksatt en rekke tiltak innen matsvinn, emballasje, energiforbruk, fraktmetoder, plantevern og utslipp. Men uansett størrelse på bedrift har vi alle et felles ansvar for å ta vare på naturen, tenke bærekraftig og ikke minst opplyse våre kunder og gjester om viktigheten med dette. Ved at du tar et valg om å handle fra leverandører som tar slike standpunkt er vi sammen om å sikre at både land og vann bevares i lang tid.

Ta vare på livet i havet

I havet lever det er yrende liv med kjente og kjære arter, men også sjeldne og uoppdagede arter. For at livet i havet skal ivaretas på best måte må vi tenke langsiktig når vi benytter dens ressurser. Det vi dessverre står ovenfor er at mange av artene vi kjenner i dag er i ferd med å forsvinne.  Årsaken til dette er mange som overfiske, ulovlig fiske, fangstmetoder, skadelig oppdrett o.l. Uansett årsak er det essensielt å få iverksatt tiltak som forhindre dette. Et viktig valg vi kan ta er å benytte sjømat som kommer fra bærekraftig fiske, og velge MSC og ASC sertifiserte produkter.

Sjømat som kommer fra bærekraftig fiske.

 • Fangstmetoden skader ikke annet liv i havet og på havbunnen.
 • Fangstmetoden skal redusere / hindre fiske av truede fiskearter.
 • Bærekraftig forvaltning av arten. Regulert fiske med kvoter.
 • Produktet skal kunne spores i hele verdikjeden fra fisker til bord.

ASC er oppdrettsprodukter som er sertifisert i henhold til bærekraftig oppdrett.

 • ASC er et bevis på at produktet kommer fra bærekraftig oppdrett.
 • ASC sikrer opphav og identitet til produktet. (sporbarhet)
 • Samarbeid mellom ASC og WWF har satt standarden for oppdrett.
 • Det er allerede flere oppdrettere på Tiger reker (Scampi) som er sertifisert.

MSC er villfisk som er sertifisert i henhold til bærekraftig fiske.

 • MSC er den sikreste sertifiseringen for et bærekraftig fiske.
 • Med MSC sertifisert fiske tilbyr vi sjømat fra bærekraftig fangst selv om produktet kan være truet innen enkelte fiskerier.
 • Sikrer opphav og identitet til produktet.