Rekkebo Østre gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Rekkebo Østre gård

Gården Rekkebo Østre ligger i Frosta kommune med vakker utsikt mot Trondheimsfjorden. På gården er det tradisjonelle trønderske firkanttunet bevart og den restaurerte trønderlåna er et viktig element på tunet.

På denne plassen produserer de potet og korn i tillegg til gris. I 1864 hadde gården 130 da dyrka mark og skog, de fikk innlagt strøm i 1924, og i 1958 ble den første traktoren kjøpt inn. Det var en Ferguson “Gråtass” som kostet mellom 6-9000 kr. Den første Faun-potetopptaker ble kjøpt i 1968 noe som revolusjonerte potetopptakinga. Audny og Jon Magne overtok gården i 2009 etter foreldrene til Jon Magne. Olav; faren til Jon Magne mistet moren sin da han var bare 3-4 år. Etter det flyttet han til tanten og onkelen sin som var barnløse. Han giftet seg med Kjersti og de fikk tre barn. Han bor, og er fremdeles aktivt på gården. Gården deres ligger nordvendt med jordene nedover mot Trondheimsfjorden. Jordsmonnet her er hovedsakelig siltig lettleire og siltig mellomsand som er godt egnet for produksjon av korn og poteter. I sommerhalvåret er det lange lyse kvelder som bidrar til gode vekstforhold for poteter og korn. På Frosta er det også et gunstig klima som blant annet gir gode temperaturer og mindre års nedbør enn i regionen forøvrig.

Beliggenhet og kontakt

Rekkebo Østre gård

,

Telefon:

Mobil:

E-post: