Ek gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Ek gård

Lars Reidar og Lajla Sukkebråten møter vi på gården Ek også kaldt “Verket” midt i Råde kommunes sentrum. Den kaltes “Verket” etter teglverket som tidligere lå på gården. Brenneovnen som står der fremdeles ble i sin tid gjort om til bryggerhus, men blir nå brukt som vedskjul.

På gården ligger det også en stor stein med offer grop som stammer fra vikingtiden så dette er en gård med mye historie. Her på gården produseres det tidligpotet på ca 11 mål og gress og beite til sau på resten av arealene som er ca 22 mål. Gården lå under et større bruk (Koppegodt) før 1889 da samtlige plasser ble solgt på auksjon. Ek var da skyldsatt med 74 øre. Plassen har vært i familiens eie siden 1910 da bestefar til nåværende eier kjøpte gården hvor han og hans frue fødte opp 12 barn. Lars Reidar og Lajla overtok gården i 1994 som tredje generasjon. Gården ligger på Raet i Østfold så her består jorden av sandjord. Jordsmonnet har stor betydning for tidlig produksjon av tidligpotet og grønnsaker, men også hvor mange slåtter de kan ha i løpet av sommeren. De kan få 3 slåtter. Det har også betydning for raskt beite på våren da lam kan slippes ut på beite. Gressareale blir brukt i vekstskifte med potet.

Beliggenhet og kontakt

Ek gård

Gamle Teglverksvei 1, 1640 RÅDE

Telefon:

Mobil:

E-post: