Haukstad Gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Haukstad Gård

Med i underkant av 400 dekar dyrket mark er Haukstad en middels stor hedmarksgård.

Her dyrkes det i dag bygg, rips og poteter. I tillegg fôres det opp om lag 80 000 slaktekyllinger hvert år. På grunn av Furas usikre vannføring ble det bygd en vanningsdam som sto ferdig i 1998. De tre gårdene Grimset, Skramstad Vestre og Haukstad har bygd Hunnbet-tjernet i fellesskap. Det er blitt et flott område til glede og nytte for dem selv og nabolaget.

Produserer

POTET 15 KG MANDEL IFCO

Potet 15 Kg Folva

POTET 10 KG VASKET PIMPERNEL

Beliggenhet og kontakt

Haukstad Gård

Haukstad Gård, Kongsvegen 828, 2340 Løten

Telefon:

Mobil:

E-post: