Hvam videregående skole

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Hvam videregående skole

Hvam videregående skole har en svært allsidig gårdsdrift. I tillegg til selve jordbruket har de storfe, gris, fjørfe og stall.

Skolen driver cirka 1500 dekar dyrket mark. Av jordarealet benyttes cirka 750 dekar til kornproduksjon, 270 dekar til gras, og ellers produserer de poteter og frilandsgrønnsaker.

Produserer

Asterix 2 Kg Gartner

Beliggenhet og kontakt

Hvam videregående skole

Hvam, 2165 HVAM

Telefon:

Mobil:

E-post: