Hvarnes Østre gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Hvarnes Østre gård

Det var Øystein Lofstads oldefar som kjøpte Hvarnes Østre gård i Lågendalen i Hvarnes i 1920.

Øystein tok over i 2014 som fjerde generasjon og dyrker i dag matpoteter og korn. Oldefaren kjøpte garden i 1920, og her har fire generasjoner drevet gårdsbruk. Jordsmonnet her består av sand og sandig silt, noe Øystein mener er medvirkende til at potetene hans er kjent for god smak.

Produserer

Asterix 2 Kg Gartner

Beliggenhet og kontakt

Hvarnes Østre gård

Hedrumsveien 2342, 3282 KVELDE

Telefon:

Mobil:

E-post: