Lerberg gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Lerberg gård

Fra denne ringeriksgården kan du se over jordene og ned mot elven og gårdens vannkilde, Sogna, som munner ut i Tyrifjorden. Her finner man den siltige, lette leirjorden som er så gunstig for den klassiske ringerikspoteten.

Sammen med tre andre produsenter er driverne Marte og Bernt organisert i selskapet Ringerikspotet SA. Sammen har de fått en Beskyttet geografisk betegnelse fra Matmerk, og da stilles det strenge krav til dokumentasjon av alt fra jordsmonn og klima til historie og opprinnelse. Glitrende solforhold og lite nedbør i åpne landskap gir grobunn for den flotte rødfargen som er så karakteristisk – og vesentlig - for denne poteten.

Produkter som leveres til Kort & Godt

KORT & GODT RINGERIKSPOTET

KORT & GODT SMÅ RINGERIKSPOTET

Beliggenhet og kontakt

Lerberg gård

Sandakerveien 422, 3519 HØNEFOSS

Telefon:

Mobil:

E-post: