Nokken gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Nokken gård

Didrik Thrane-Nilsen er bonde på Nokken gård, som ble etablert i 1880 ved kjøp av jorder og skog fra tre omkringliggende gårder, i Nes på Romerike.

 Han tok over gården i 2003 som tredje generasjon og dyrker poteter til mat og industri samt såkorn for Felleskjøpet. Jordsmonnet er variert med mye leire og tyngre jord som egner seg for kornproduksjon, men også silt (mjæle) og noe mer sandholdige arealer som benyttes i potetproduksjonen.

Produserer

POTET 2,5 KG BEATE

Beliggenhet og kontakt

Nokken gård

Nedre Hagaveg 825 Nokken, 1929 AULI

Telefon:

Mobil:

E-post: