Østre Enger Gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Østre Enger Gård

Østre Enger gård ligger på morenen sør for Holsfjorden, omkring 120 meter over havet.

Gården grenser i vest mot Midt Enger, i nord mot gården Skjæret ved Holsfjorden, i øst grenser skogen mot fylkesgrensen i Akershus og i sør mot Tveten-gårdene.

Produserer

SOLBÆR 300 GR.

Stikkelsbær 300 Gr.Lokk

BRINGEBÆR 300 GR.

Solbær Norsk Kurv

Rips 300 Gr.Lokk

BRINGEBÆR N. 125gr

RIPS 300 GR.

STIKKELSBÆR 300 GR.

Beliggenhet og kontakt

Østre Enger Gård

Bakkerudvn. 3, 3410 SYLLING

Telefon:

Mobil:

E-post: