Voll gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Voll gård

Voll gård er en av fire Voll-garder som ligger i ei grend sør for Kirkenær, kommunesenteret i Grue. Det har trolig vært jordbruksdrift her siden jernalderen, og det er gjort mange funn av redskap, smykker og våpen fra vikingtid under jordarbeiding, hvorav det det meste ligger lagret i Oldsakssamlingen i Oslo.

Familien Rønaasen har hatt gården i tolv generasjoner siden tidlig på 1600-tallet, og i dag produseres det matpoteter, industripoteter til chips, matkorn, korn til kraftfôrproduksjon og tømmer her. Voll gård ligger på elvesletta langs Glomma, og jordsmonnet består av steinfri sandig silt, som er svært gunstig for spesielt poteter.

Produserer

Asterix 2 Kg Gartner

Beliggenhet og kontakt

Voll gård

Solørvegen 885, 2260 KIRKENÆR

Telefon:

Mobil:

E-post: