Ringstad Gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Ringstad Gård

Lærdal er formet som en U, og har stupbratte fjellsider og morenerygger, og i bunnen av dalen renner Lærdalselva vakkert gjennom terrenget. Hele dalen er som et naturlig drivhus. Få steder her til lands har mindre nedbør. Alle disse naturgitte fordelene gjør mikromiljøet her spesielt egnet til dyrking av frukt og grønt, men tilsett vann!

Ringstad gård, som drives av Arne Sanden og kona Iren Lysne, ligger på Ljøsne, et navn som skriver seg fra nettopp lysne, med andre ord en lysning. Dalen er på sitt videste her og får dermed aller mest sol både vår og høst. Omtrent 15 mål brukes til grønnsakproduksjon, og første høsting er så tidlig som rundt 10. juni. Noe som er fantastisk tidlig. 

Produkter som leveres til Kort & Godt

Kort & Godt "Sommerkål"

Beliggenhet og kontakt

Ringstad Gård

,

Telefon:

Mobil:

E-post: