Informasjon om salat

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake til Tema

Informasjon om salat

Det er store utfordringer med å få tak i nok råvarer om dagen, dette gjelder hele Europa. Isbergsalat er den største utfordringen, både mengde og kvalitet. Dette påvirker også bearbeidet vare og våre andre salater i tiden fremover.

Det vil også være en utfordring med Crispi vaskede blader, varenr 6703-90 denne uken (uke 19).

I overgang fra importsalat vil det også kunne bli noe utfordrende å dekke alle ordrer på hel romano salat. For de kundene som kan benytte kuttet vare er dette å anbefale, da industri har skaffet nok industri-råvarer til å dekke våre ordrer i kommende uke (uke 19).

Vi beklager utfordringene som underleveringene medfører. Vi skal gjøre alt vi kan for å skaffe nok varer til dere.

Ta kontakt med kundeservice om du har spørsmål.