Ihla Gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Ihla Gård

Ihla gård finner du i Lier og ble ryddet i folkevandringstiden (400–600 e.Kr.). Den har vært i samme eie siden 1850 og blir i dag drevet av Audun Holmen, som tok over ansvaret for begge gårdene som hører inn under Ihla, i 2005.

 Ihla Samdrift består av eierne av de to gårdene, og her dyrker Audun knollselleri, stangselleri, squash, blomkål og korn. Jordsmonnet her er av marin leire, elveavsetninger (sandholdig) og noe moreneavsetninger. Dette er jordtyper som er veldig gunstig for dyrking av grønnsaker. Lierdalen har et godt klima i de sørvendte dalsidene og lange tradisjoner for dyrking av grønnsaker. Sammen med jordsmonnet gir det meget gode forutsetninger for dyrking av grønnsaker, frukt og bær.

Produserer

SELLERIROT NORSK BUNT

Blomkål Norsk Stk

SELLERIROT KG

STANGSELLERI NORSK

BLOMKÅL STK

Squash Kg Grønn Norsk

Beliggenhet og kontakt

Ihla Gård

Brastadvn. 2, 3403 LIER

Telefon:

Mobil:

E-post: