Søndre Garder gård

Hovedinnhold Hovedmeny
Tilbake

Søndre Garder gård

Thorleif B. Dahl holder til på gården Søndre Garder i Frogn kommune. Gården ble kjøpt inn i familien på slutten av 1600 tallet etter at den hadde vært under Hovedøya kloster fra slutten av 1300-tallet og deretter krongods.

Thorleif overtok driften av gården etter sine foreldre i 2005, og nå dyrker han kålrot, hodekål, poteter og korn sammen med kona si. Gårdens beliggenhet på høydedraget mellom Oslofjorden og Bunnefjorden har et mildt klima som gjør at de kan dyrke friske grønsaker i en lang sesong. Dette klimaet har nok også bidratt til at det har vært dyrket poteter og grønnsaker på gården så langt tilbake.

Produserer

Hodekål Norsk Ifco

KÅLROT NORSK VASKET IFCO

Sommerkål 8 Kg

Kort & Godt "Sommerkål"

HODEKÅL

KÅLROT VASKET

Beliggenhet og kontakt

Søndre Garder gård

Garderveien 20, 1455 NORDRE FROGN

Telefon:

Mobil:

E-post: