Nord

Hovedinnhold Hovedmeny

Nord

Trøndelag og Nord-Norge er en langstrakt landsdel, og dette gjenspeiles i klimaet. Det er kaldt og tørt om vinteren i indre deler, og mildere og våtere langs kysten.

Store deler av den nordlige regionen har mer enn nok vær og vind, så utfordringene er ofte mange når man skal dyrke her. Temperaturen i Trøndelag er sterkt preget av sjøen med relativt kjølige somre og milde vintre på kysten, og større variasjoner mellom sommer og vinter i innlandet. I områdene rundt Trondheimsfjorden fins noen av landets mest fruktbare jordbruksområder. Nord-Norge er en langstrakt landsdel, og dette gjenspeiles i klimaet. Det er kaldt og tørt om vinteren i indre deler, og mildere og våtere langs kysten. Her kan du lese om jordsmonnet i regionen.

Her dyrker vi