Sør

Hovedinnhold Hovedmeny

Sør

Vi selger mye deilig lokal mat dyrket i de tre fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Agder-fylkene er kjent for godt sommervær, men i tillegg til kyststripa med sitt milde klima har fylkene også store regioner i fjellet med et innlandspreget klima. Agder-fylkene ligger på et værskille, og en finner derfor store forskjeller mellom østlige og vestlige deler av regionen. Regionen er preget av surt jordsmonn. Her kan du lese mer om jordsmonnet i regionen.

Her dyrker vi