Vest

Hovedinnhold Hovedmeny

Vest

Møre og Romsdal og Vestland. Her finnes det noen glimrende representanter for bondestanden med førsteklasses frukt, bær og grønnsaker som vi er stolte av å kunne tilby.

Havet og de høye fjellene fører til at en får et mildt og fuktig klima langs kysten, mens de indre delene ligger i et tørrere og kaldere klima høyt over havet. Vestlandet består av selvdrenerende mørk matjord som er utviklet i morene og har en god jordstruktur. Les mer om jordsmonn her.

Her dyrker vi