Norsk sesongkalender

Bønder

Øst

Østlandet er et stort område, både arealmessig og klimatologisk. Forskjellene mellom kystområdene i sør og de indre områdene i nordøst er store, spesielt om vinteren og våren. Det er hovedsakelig tre typer jordsmonn på Østlandet; selvdrenerende næringsrikt jordsmonn med mørkt matjordlag, jordsmonn som har dårlig evne til å drenere bort overflatevann og selvdrenerende jordsmonn som består av sand som er utbredt. Les mer om jordsmonn her.